ฟรี
 • bg1
  371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • 1515983006-1510905841-1509528418-Improve-your-Marks-678x381 copy.jpg

  ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 • 23783494_509238959431567_7596399902699257907_o.jpg

  วันสมเด็จพระมหาธีรราตัดชเจ้า

 • 1510905841-1509528418-Improve-your-Marks-678x381 copy.jpg

  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 • 23319217_503528593335937_6926253147771507173_n.jpg

  นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • 23244230_503102316711898_3687526076960355719_n.jpg

  ธนาคารโรงเรียน

 • 23472812_503101030045360_6140503165802197511_n.jpg

  ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 • 1509528418-Improve-your-Marks-678x381 copy.jpg

  รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560

 • 22687920_495817224107074_5429946915369443768_n.jpg

  วันปิยมหาราช

 • Improve-your-Marks-678x381 copy.jpg

  ตรวจผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 • 20900729_466482470373883_5629500788978017733_o.jpg

  ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 4 ภาษา ปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

นายบุญทวี วิทยาคุณ