ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

วันสมเด็จพระมหาธีรราตัดชเจ้า

               วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 งานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราตัดชเจ้า ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย โดยมี นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะลูกเสือ ระดับชั้น ม.1-3 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง