ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ธนาคารโรงเรียน

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการ "ธนาคารโรงเรียน" ซึ่งเป็นความร่วมมือของธนาคารออมสิน และ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และได้ร่วมลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน ณ ลานกิจกรรมชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา