ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยมีคณะครูและนักเรียน จากเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนต่างๆจากภาคเหนือตอนบน 23 โรงเรียน จำนวนประมาณ 123 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน