ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ตรวจผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ลิ้งค์เช็คผลการเรียน