ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

               วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยมีนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธี