ฟรี
  • bg1
    371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ 054271399

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
ที่อยู่ 371 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-271399 อีเมล์ : cws2school2015@gmail.com